Rowdy - Official trailer ( RGV, Mohan Babu, Manchu Vishnu)

Rowdy - Official trailer ( RGV, Mohan Babu, Manchu Vishnu)

March 07, 2014

Rowdy theatrical trailer. directed by Ram Gopal Varma. producers: Vijay kumar .R, P. Gajendra Naidu, M. Pardhasarathi Naidu. music by Sai Karthik. starring: Mohan Babu, Jaya Sudha, Manchu Vishnu & Shanvi