DA Image

PURAB AUR PASCHIM...JAB ZERO DIYA...

PURAB AUR PASCHIM...JAB ZERO DIYA...

August 16, 2010

STARRING :- MANOJ KUMAR ,SAIRA BANU ,ASHOK KUMAR ,PRAN ,PREM CHOPRA ,PREM NATH ,BHARTI ,VINOD KHANNA ,ETC..
PRODUCED ,DIRECTED AND WRITTEN BY MANOJ KUMAR .
SUNG BY MOHINDER KAPOOR