DA Image

Adhyaksha - Official Trailer

Adhyaksha - Official Trailer

August 12, 2014

Movie : AdyakshaBanner : Shree Shankar MoviesStaring : Sharan, Raksha, Malavika AvinashProducers : B. K. Gangadhar, B. BasavarajDirector : Nanda Kishora (Victory)Music : Arjun JanyaDOP : Sudhakar S. RajEditor : K. M. PrakashStory : PonramDialogue : Prashanth RajappaLyrics : Yogaraj Bhat, K. Kalyan, V. Nagendra Prasadpls Goto this site http://goo.gl/wk3ITL for latest kannada movies trailers,songs and movies.