DA Image

Mrugashira - Official Trailer

Mrugashira - Official Trailer

December 03, 2014

Film :-MrugashiraBanner : Yathiraya Films Producer : Sarvamangala ChannappaMusic Director : Ravi Basrur, Director : Srivatsa Cameraman: Srinivasa RamaiahHero : PrajwalHeroin: ManasaLeading Actors: Thabalanani, Avinash, Sadhukokila, Pannaga Bharana,Coriographer: Thribhuvan and KansasDilauge : SrikanthLyrics : Yogaraj Bhat, Ravibasrur,Tyagraj,Ashok Neelavar,Singers :arjun janya ,Jai shri ram, sai charan,anuradha bhat, hari