Bigg Boss 15: Tejasswi says Vishal Kotian 'chad chad ke mujhe hug karta hai', Jay feels he's demeaning to women

    Bigg Boss 15: Tejasswi says Vishal Kotian 'chad chad ke mujhe hug karta hai', Jay feels he's demeaning to women

    Tejasswi is uncomfortable around Vishal Kotian